اجرای نمای سرامیک خشک

نمای سنگ و سرامیک خشک

نمای سنگ و سرامیک خشک
  سنگ و سرامیک خشک از جمله مصالحی است که به طور عمده در ساخت نمای خارجی ساختمان استفاده می شود. علت این امر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سنگ و سرامیک خشک است که این مصالح به عنوان یکی از مناسب ترین مصالح ساختمانی شناخته شده است . نصب سنگ و سرامیک خشک بر روی نمای خارجی به دو صورت خشک و ملات دار انجام می شود. نصب سنگ و سرامیک خشک بر روی نما با استفاده از قطعات زد زنگ آلومینیومی با گالوانیزه یا استیل صورت می پذیرد و همچنین این قطعات به گونه ای طراحی و ساخته شده که گذشت زمان از مقاومت مکانیکی و حرارتی آن نمی کاهد.در این شیوه ابتدا نما آهن کشی می شود و سرامیک توسط نگهدارنده های مخصوص به ز...
Read More